OFERUJEMY

- Kamerowanie i czyszczenie kanalizacji

- Czyszczenie kanałów sanitarnych

- Sieci wodno kanalizacyjne

- Przeciski pod jezdnią

- Domowe i przemysłowe instalacje CO

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków

- Zestawy solarne / Kolektory słoneczne

- Odkurzacze centralne

Przeciski pod jezdnią

Przeciski o średnicy do 400mm, pod drogami wjazdami, chodnikami itp. wykonujemy metodą bezinwazyjną. Oferujemy kompleksową obsługę w trakcie procesu przecisku.

Copyright 2010 Hydro-Stal